Sparx Systems

Oficiální rozšíření produktu Enterprise Architect

Sparx Systems Počet produktů: 28

Podkategorie

  • MDG Technologie

    Model Driven Generation (MDG) Technologie rozšiřují základní schopnosti nástroje Enterprise Architect o další specifické domény, jazyky, UML profily a frameworky jako jsou Zachman Framework, TOGAF, DoDAF-MODAF, SysML, DDS a mnoho dalších. MDG technologie nejenom že rozšiřuje dostupné notace modelů, ale dále poskytuje validační pravidla pro modely, generování kódu, patterny apod. pro specifické domény a technologie.

  • MDG Integrace

    Produkty řady Model Driven Generation (MDG) Integration integrují nástroj Enterprise Architect, UML 2.3 a ostatní podporované standardy s populárními vývojovými prostředími jako jsou Visual Studio, Eclipse, a Teamcenter Systems Engineering. Využitím těchto produktů uživatel dostane možnost používat veškerou sílu nástroje EA přímo v jeho oblíbeném IDE.

  • MDG Link

    Pluginy typu „Model Driven Generation (MDG) Link“ poskytují aplikační můstek mezi Enterprise Architect a populárními nástroji třetích stran jako jsou Visual Studio .NET, Eclipse, DOORS a MS Visio. Toto propojení umožňuje spolupráci mezi nástroji, lepší navigovatelnost z Vašich modelů do kódu a synchronizaci změn, mezi modelem a kódem, v průběhu času.na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 28 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 28 položek